четвъртък, 29 декември 2011 г.

PELSA Plovdiv Club Info

PELSA PLOVDIV CLUB INFO
By Irina Naydenova in PELSA Plovdiv Club

Весели празници от Пловдивския клуб на всички алумни по света !


Коледният Бал мина изключително успешно – дойдоха около 80 души, а Ели и Кико Григорови направиха голям купон!

Освен купони и мачове със софийския клуб , тази година нашият клуб започна работа по три проекта в полза на гимназията – Музей на училището , Проект за озеленяване и облагородяване на част от двора и Годишни награди за изявени ученици. Набираме оферти за проекта за озеленяване до края на януари. Ще набираме и дарения във вид на средства , материали и труд за осъществяване на проектите.

1. За Музея – Идеята е да направим експозиция в Училището + виртуален музей в сайта на гимназията. Събираме всякакви материали от 50 годишната история на гимназията – униформи, медали, купи( реални или фотографирани) ,тетрадки, снимки , разкази за интересни случки и събития , информация за изявени ученици на гимназията и т.н.)

Ще направим официален анонс в отделно съобщение. Контактно лице за проекта : Мария Венева'88 mariangelin@yahoo.com

2. За Двора - Покана за оферти за технически проект

-Площта на обекта е 9,5 дка . Приложена е скица.

-Проектът трябва да съдържа 4 части :

1. Паркоустройство – заснемане налична растителност, фитосанитарна оценка, общо решение, проект за алейна мрежа, проект за настилка и детайли - кътове за отдих и други при необходимост, дендрологичен проект, посадъчен чертеж.

2. Геодезична част - геодезично заснемане и вертикална планировка

3. В и К – поливна система

4. Геология

Срок за представяне на оферта: 29 януари 2012 година

Пояснения: офертата може да се отнася до всички части по проекта или само за някои от тях. Контактно лице – Илиана Леви'88 ilianalevi@abv.bg


3. За Годишните награди PELSA - награди за изявени ученици ще бъдат връчвани през май на празник на училището . Идеята е да има няколко парични и предметни награди от различни алумни, които желаят да ги дадат, според предмета на дейност на тяхната фирма. Вече има прецедент – г-жа Мария Христева , заедно с дъщеря си е връчила подобни стипендии миналата година .

Освен парична награда, би могло да има екскурзии, книги, курсове, вечеря за двама в ресторант, предметни награди ( техника , например) – кой каквото би могъл да даде. Ще помислим за критерии за награждаване , а Учителският съвет ще реши как да разпредели наградите .

Контактно лице – Ирина Найденова'88 ira5@abv.bg

Това е по проектите.

Поздрави

Ирина'88